บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณที่ช่วยแจ้งเบาะแส / ข้อร้องการกระทำผิด และทุจริตคอร์รัปชั่น

ทุกเบาะแสะที่คุณแจ้ง เราจะปกป้องรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน

และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

Scroll Up