คุณวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์

คุณวิฑูร

คุณวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์

กรรมการบริษัท

ข้อมูลการศึกษา 
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Western Michigan University
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลการทำงาน 
2556 – ปัจจุบันกรรมการ และผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2556ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด
บริษัท ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์ จำกัด
2550 – 2555ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด สายงานพัฒนาคอนโด 1
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2547 – 2550ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Scroll Up