ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม

บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

 ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม

บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด

ธุรกิจบริหารอาคารนิติบุคคล และตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์