สมัครงานออนไลน์

Application jobs

ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร

อัพโหลดภาพโปรไฟล์ *
Maximum upload size: 67.11MB
คำนำหน้า *
เพศ *

ข้อมูลติดต่อ

ประวัติการศึกษา

อัพโหลดเอกสารแนบประวัติการทำงาน (กรุณารวมเป็นไฟล์เดียว)
Maximum upload size: 67.11MB
อัพโหลดเอกสารแนบทักษะทางภาษา (กรุณารวมเป็นไฟล์เดียว)
Maximum upload size: 67.11MB

ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร

สภาพทางทหาร
ท่านสามารถขับขี่รถยนต์ได้หรือไม่ ? *
ท่านมีรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ ? *
ท่านสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้หรือไม่ ? *
ท่านมีรถจักรยานยนต์หรือไม่ ? *
ท่านมีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือไม่ ?
ท่านมีญาติหรือบุคคลรู้จักในบริษัทนี้หรือไม่ ?
Scroll Up