บิลท์ แลนด์ ให้การต้อนรับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณถิรชัย จารุวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน และบัญชี และคุณวิฑูรย์  อภิวาทธนะพงศ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักงานใหญ่  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

Scroll Up