บิลท์ แลนด์ “CSR ไตรมาส 1/2562 มีเหลือเผื่อน้อง”

ครอบครัว บิลท์ แลนด์ และบิลท์ ฮาร์ท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบของขวัญ และบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือ น้องๆ บนพื้นที่ห่างไกล เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาเพื่อชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (ศศช.บ้านสงินเหนือ, ศศช.บ้านสงินกลาง และ ศศช.บ้านอูตูมใต้)

Scroll Up