CSR รพ.ทหารผ่านศึก

CSR รพ.ทหารผ่านศึก

โครงการ “สานต่อที่พ่อทำ ดูแลทหารของพระราชา ปีที่ 4” โดยคุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรม CSR ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 11) และคณะให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมผู้ป่วย อีกทั้งเยี่ยมชมงานฝีมือจากพี่ๆทหารผ่านศึก โดยกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัท ได้ร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงแก่โรงพยาบาล พร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่กำลังพักรักษาตัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ดียิ่งขึ้นไป
บริษัทขอขอบคุณทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
#ByBuiltland
#Builtforbetterlife
#CSR

Scroll Up