โปรโมชั่น เทมโปควอด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

โครงการ TEMPO QUAD สะพานใหม่ ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 4 ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โฉนดเลขที่ 212008, 180623 จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ เลขที่ทะเบียนอาคารชุด เลขที่ 4/2559 นิติบุคคลอาคารชุดเทมโป ควอด สะพานใหม่ โครงการประกอบด้วยอาคารอาคารชุดอยู่อาศัย 1 อาคาร 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ทั้งหมด 153 ยูนิต พื้นที่โครงการตามโฉนดที่ดินโดยประมาณ 1 ไร่ 13.2 ตารางวา ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน

โปรโมชั่น

ราคา 1.99 ล้านบาท มีจำนวน 1 ยูนิต ขนาด 25 ตารางเมตร เฉพาะโครงการ เทมโปควอด สะพานใหม่ ราคาปกติอยู่ที่ 2.39 ล้านบาท ขนาดห้อง 28 ตารางเมตร ฟรีของแถมสูงสุด 20 รายการ เป็นเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานภายในห้อง สอบถามข้อมูลของแถมได้ที่สำนักงานขาย ขอสงวนสิทธิในการเลือกของตกแต่งให้ตามนโยบายบริษัทฯ ระยะเวลา เริ่ม 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สอบถามเพิ่มที่สำนักงานขาย โครงการ เทมโป ควอด สะพานใหม่

Scroll Up