วิธีป้องกัน”ไวรัสโคโรน่า”

1. รับประทานอาหารสุก งดอาหารจำพวกปลาดิบ  ก้อย หรืออาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ 

  

2. งดใช้ช้อนกลาง  ควรใช้ภาชนะแยกเป็นส่วนตัว เพื่อลดการจับแตะต้องสัมผัสผ่านภาชนะ 

 

3.ล้างมือบ่อยๆ ควรพกเจลล้างมือติดตัวไว้ตลอด 

 

4.ป้องกันเชื้อจากละออง ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย 

 

5.หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด หรือ สถานที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อเคยเดินทางไป

 

6.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขต่อไป 

ลักษณะอาการผู้เสี่ยงติดเชื้อไข้โควิด

1. มีไข้สูง 38 องศา 

 

2. มีอาการไอแห้ง จาม เจ็บคอฃ

 

3. หายใจเหนื่อย มีอาการหอบ สังเกตุอาการจากการหายใจเข้าลึกๆ แล้วกั้นไว้2-3 วินาที หากมีอาการกลั้นไม่อยู่ หรือสำลัก อาจะมีอาการผิดปกติทางปอด ควรสังเกตุอาการอื่นๆเพิ่มเพื่อประกอบการตัดสินใจ

  

4. มีโอกาสได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อไวรัส 

 

5. หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์ ทันที แล้วควรแจ้งสถานที่ๆไป ให้ทางแพทย์ทราบด้วย 

ขอบคุณข้อมูลจาก รพ.ศิครินทร์ 

#Builtland  Built for better life 

Scroll Up