ขอเงินคืนได้ ค่าประกันมิเตอร์ไฟฯ

ขอเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืน

เริ่มแล้ว (25 มีนาคม 2563 ) ประชาชนสามารถยื่นเรื่องขอเงินคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

 การขอรับเงินคืน ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของ ไวรัส โควิด 19 ทางภาครัฐ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอรับเงินคืนได้ ซึ่งมีมูลค่า ตั้งแต่ 300 – 6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์  ซึ่งทางการไฟฟ้าเปิดช่องทางให้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์แบบง่ายและสะดวก 

เพียงแค่แจ้งเลขบัตรประชาชน  ก็สามารถเช็คเงินคืนและลงทะเบียนได้เลยครับ  นายบิลท์แลนด์ ขออธิบายขั้นตอนสั้นๆ ดังนี้ 

1. เข้าไปที่ลิ้งค์     http://measy-announcement.mea.or.th/  

2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขก่อนนะครับ และ กด ยอมรับ 

3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของชื่อท่านเจ้าของบ้าน

4. กรอกเบอร์โทรศัพท์  และ อีเมลล์ 

5. ระบุช่องทางการรับเงินของท่าน  ตรวจสอบจำนวนเงินคืน และ กด ตกลง 

สะดวกมากเลยครับ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์  

Built for better life 

#builtland 

Scroll Up