Super Save แต่งครบพร้อมอยู่

เงื่อนไขโปรโมชั่น

โครงการ TEMPO QUAD สะพานใหม่ ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 4 ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โฉนดเลขที่ 212008, 180623 จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ เลขที่ทะเบียนอาคารชุด เลขที่ 4/2559 นิติบุคคลอาคารชุดเทมโป ควอด สะพานใหม่ โครงการประกอบด้วยอาคารอาคารชุดอยู่อาศัย 1 อาคาร 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ทั้งหมด 153 ยูนิต พื้นที่โครงการตามโฉนดที่ดินโดยประมาณ 1 ไร่ 13.2 ตารางวา ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน

โปรโมชั่น

Super Save แต่งครบพร้อมอยู่ รับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท ราคาหักส่วนลดสูงสุด500,000บาท จากราคา 2.99 เหลือ 2.49 ล้านบาท มีจำนวน 2 ห้อง ขนาดห้อง 28 ตารางเมตร ขอสงวนสิทธิในการเลือกของตกแต่งให้ตามนโยบายบริษัทฯ ระยะเวลา เริ่ม 9 พฤษภาคมถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สอบถามเพิ่มที่สำนักงานขาย โครงการ เทมโป ควอด สะพานใหม่

Scroll Up