ทำพิธีลงเสาเอก-เสาโท

ทำพิธีลงเสาเอก-เสาโท โครงการอาคารสำนักงานและโรงแรม

นายชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธียกเสาเอก - เสาโท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ อาคารสำนักงาน และโรงแรม จำนวน 2 อาคาร ตั้งอยู่ทำเลที่เดินทางสะดวกติดสถานีรถไฟฟ้า ขณะนี้โครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

นายชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธียกเสาเอก – เสาโท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ อาคารสำนักงาน และโรงแรม จำนวน 2 อาคาร 

ตั้งอยู่ทำเลที่เดินทางสะดวกติดสถานีรถไฟฟ้า ขณะนี้โครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

Scroll Up