แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 96 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

Scroll Up