ก้าวไปด้วยกัน

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี

กำลังขยายงานหลายโครงการทั้งบ้านพักอาศัย และ อาคาร
หากคุณมีประสบการณ์และทีมงานที่เชี่ยวชาญในการสร้างอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อส่งเอกสารแนะนำบริษัท / กิจการได้ที่ (คุณธวัช)
TEL : 065-986-1518 E-MAIL : [email protected]