ดีลพิเศษสำหรับคุณ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

เจ้าของโครงการ และผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร, โครงการ เดอะ ริทโม ชัยพฤกษ์-วงแหวน ที่ตั้งโครงการ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 40800 พื้นทีโครงการโดยประมาณ 45 ไร่ 3 งาน 29.6 ตารางวา แบ่งเป็นพื้นที่ขาย 10,703.2 ตารางวา สวนสาธารณะขนาดประมาณ 559.7 ตารางวา อาคารสโมสรขนาดประมาณ 76 ตารางวา เป็นบริการสาธารณะ จะเปิดให้บริการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อสร้าง ตุลาคม ปี 2558 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปรมาณ ปี 2564 ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 15/2559

โปรโมชั่น

ราคาพิเศษ 1.79 ลบ. เป็นทาวน์โฮม แบบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีจำนวน 1 ห้อง สำหรับราคาปกติจะเริ่มต้นที่ 1.95 ลบ.เป็นแปลง สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการ เดอะ ริทโม ชัยพฤกษ์ – วงแหวน ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 สามารถติดต่อรับได้ที่สำนักงานขาย โครงการ เดอะ ริทโม ชัยพฤกษ์ – วงแหวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1783 กด 5