เสนอขายที่ดิน

เงื่อนไขการเสนอขายที่ดิน

1. ช่องทางการเสนอขายที่ดิน

1.1 แจ้งข้อมูลทางออนไลน์ เสนอขายที่ดินออนไลน์
1.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ ถึงสายงานสรรหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทบิลท์ แลนด์ จำกัด มหาชน ที่อยู่ 96 หมู่ 4 แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 17 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2. เอกสารที่ต้องนำส่ง

2.1 สำเนาโฉนดที่ดิน,ระวาง
2.2 แผนที่ตั้งโดยละเอียด
2.3 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อกลับของผู้นำเสนอ
2.4 ระบุเงื่อนไขในการซื้อขาย การวางมัดจำ ภาระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

3. ขั้นตอนการพิจารณา

3.1 นำส่งข้อมูล
3.2 บริษัทลงทะเบียนและพิจารณาตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
3.3 พิจารณาภายใน 30 วัน หากทางบริษัทสนใจจะทำการติดต่อกลับ หากทางบริษัทยังไม่สนใจจะทำการลงทะเบียนไว้
3.4 ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเจรจา 

4. ส่งข้อมูลทางอีเมล์ [email protected]

*หมายเหตุ : หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 วัน แสดงว่ายังไม่ผ่านการพิจารณา  

เงื่อนไขการเสนอขายที่ดิน