บิลท์แลนด์ ต้อนรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณถิรชัย จารุวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน และบัญชี บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พร้อมคุยแผนธุรกิจ และนโยบาย ของบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

Scroll Up