บิลท์แลนด์ ต้อนรับ ธนชาติ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561 ที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่

Scroll Up