บิลท์แลนด์ ต้อนรับ ธอส พร้อมให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ แก่ลูกค้าบิลท์ แลนด์

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สายงานสาขานครหลวง พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการ LESTO CONDO สุขุมวิท 113 – สถานีสำโรง โดยทาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แก่ลูกค้าบิลท์ แลนด์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Scroll Up