บิลท์แลนด์ ร่วมบริจาคในโครงการ “ศิลป์ประชารังสรรค์ ครั้งที่3” (กิจกรรมศิลปะแบบการมีส่วนร่วมจากประชาชน)

คุณวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กรฯ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม และของว่าง แก่โครงการเดอะควอเตอร์ วุฒากาศ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนสวัสดิการสังคมเขตจอมทอง ในงานกิจกรรม “ศิลป์ประชารังสรรค์ ครั้งที่3” (กิจกรรมศิลปะแบบการมีส่วนร่วมจากประชาชน) ณ กำแพงยาว 43 เมตร ในซอยสวนหลวง ใกล้สถานีรถไฟฟ้า วุฒากาศ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

Scroll Up