บิลท์แลนด์ ร่วมบริจาคในโครงการ “สานต่อที่พ่อทำ ดูแลทหารของพระราชา”

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทน โดยมีคุณสุชาดา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมผู้ป่วย ร่วมบริจาคในกิจกรรม CSR ในโครงการ “สานต่อที่พ่อทำ ดูแลทหารของพระราชา” พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของที่จำเป็น แก่ทหารผ่านศึก ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

Scroll Up