บิลท์แลนด์ “แถลงแผนธุรกิจ และนโยบาย 2018”

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำทัพผู้บริหาร แถลงแผนธุรกิจ และนโยบาย 2018 ที่ เทมโป แกรนด์ สาทร-วุฒากาศ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

Scroll Up