ร่วมบริจาคในกิจกรรม CSR ในโครงการ “สานต่อที่พ่อทำ ดูแลทหารของพระราชา”

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีคุณนันทนัช แสนรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฝ่ายการพยาบาล และคณะให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมผู้ป่วย ทหารผ่านศึก ได้ร่วมบริจาคในกิจกรรม CSR ในโครงการ “สานต่อที่พ่อทำ ดูแลทหารของพระราชา” พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ทหารผ่านศึก ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น

Scroll Up