โปรโมชั่น เลสโต คอนโด

เงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่น

เจ้าของโครงการ และผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร, , โครงการ เลสโต คอนโด สุขุมวิท 113 – สถานีสำโรง ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 945 ซอยสุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โฉนดเลขที่ 10862-10863, 14863-14866, 21267-21276, 27900-27901 โครงการประกอบด้วยอาคารสันทนาการ 1 อาคาร 3 ชั้น อาคารชุดอยู่อาศัย 4 อาคาร 8 ชั้น ทั้งหมด 786 ยูนิต พื้นที่โครงการตามโฉนดที่ดินโดยประมาณ 7 ไร่ 44 ตารางวา ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน ใบอนุญาตปลูกสร้าง เลขที่ 34/2559 เริ่มงานก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2559 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2561 และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 2/2561 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โปรโมชั่น
ซื้อถูกกว่าเช่า ผ่อนเพียง 5,900 บาท ต่อเดือน เป็นอัตราเรทดอกเบี้ยพิเศษ ของธนาคารกสิกร 2.55% ในปีแรก คิดจากในราคา 1.79 ลบ. ซึ่งเงื่อนไขสิทธิขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าเป็นผู้เลือกตามเงื่อนไขธนาคาร ราคา 1.79 ล้านบาท เป็นห้อง ขนาด 26 ตร.ม. มีจำนวน 1 ยูนิต สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการ เลสโต คอนโด สุขุมวิท 113 ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สามารถติดต่อรับได้ที่สำนักงานขายโครงการ โครงการ เลสโต คอนโด สุขุมวิท 113 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1783 กด 3

Scroll Up