วิศวกรสนาม(ประจำโครงการเดอะริทโม)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิศกรรมโยธา

2.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน(หน้างาน)

3.มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี 

4.มีประสบการณ์ด้านการคำนวนและถอดปริมาณวัสดุ

5.สามารถใช้ program Auto Cad,MS. office.

6.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้และมีใบขับขี่  

ลักษณะการทำงาน

1.ควบคุมงานก่อสร้าง โครงสร้างสำเร็จรูป

2.ทำ Shop Drawing 

3.ถอดปริมาณวัสดุ 

4.ควบคุมการติดตั้ง

สวัสดิการ

  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • โบนัสประจำปี
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
  • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
  • ประกันกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
Scroll Up