คอนโด Tempo Grand
img-slide
Tempo Grand
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

CEO Talk

ที่บิลท์แลนด์...

เราเชื่อว่าครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความสุขคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดี เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการออกแบบและส่งมอบบ้านคุณภาพให้ตอบสนองกับทุกชีวิตและพร้อมดูแลด้วยบริการที่ใส่ใจ เพื่อร่วมสร้างชุมชนแห่งความสุข อบอุ่นและ ปลอดภัยเปรียบเสมือนดั่งเพื่อนแท้ตลอดไป

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

CEO Talk

ที่บิลท์แลนด์...

เราเชื่อว่าครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความสุขคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดี เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการออกแบบและส่งมอบบ้านคุณภาพให้ตอบสนองกับทุกชีวิตและพร้อมดูแลด้วยบริการที่ใส่ใจ เพื่อร่วมสร้างชุมชนแห่งความสุข อบอุ่นและ ปลอดภัยเปรียบเสมือนดั่งเพื่อนแท้ตลอดไป

CEO Talk

ที่บิลท์แลนด์...

เราเชื่อว่าครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความสุขคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดี เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการออกแบบและส่งมอบบ้านคุณภาพให้ตอบสนองกับทุกชีวิตและพร้อมดูแลด้วยบริการที่ใส่ใจ เพื่อร่วมสร้างชุมชนแห่งความสุข อบอุ่นและ ปลอดภัยเปรียบเสมือนดั่งเพื่อนแท้ตลอดไป