ช่างประจำอาคาร(โครงการเลสโตคอนโดสุขุมวิท113)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ภายในอาคาร

– ตรวจเช็คงานระบบของอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

– ดูแลงานแจ้งบริการของผู้พักอาศัยในอาคาร

 

คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย

– อายุ(ปี) : 20 – 35 ปี

– ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

– ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

– มีความสุภาพ เรียบร้อย  มนุษย์สัมพันธ์ดี  ขยัน อดทน

สวัสดิการ

  • กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
  • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
  • ตรวจสุขภาพประจำปี