previous arrow
next arrow
Slider

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

CEO Talk

"ในยามวิกฤตนี้ พี่มีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน พี่ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราเข้มแข็ง ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ
พี่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าด้วยความมุ่งมั่นกับความสามัคคี และความเสียสละของพวกเรา จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ในเร็ววัน"

#จะไม่ทิ้งกัน

ชัยรัตน์ ธรรมพีร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

CEO Talk

ที่บิลท์แลนด์...

เราเชื่อว่าครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความสุขคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดี เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการออกแบบและส่งมอบบ้านคุณภาพให้ตอบสนองกับทุกชีวิตและพร้อมดูแลด้วยบริการที่ใส่ใจ เพื่อร่วมสร้างชุมชนแห่งความสุข อบอุ่นและ ปลอดภัยเปรียบเสมือนดั่งเพื่อนแท้ตลอดไป

CEO Talk

ที่บิลท์แลนด์...

เราเชื่อว่าครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความสุขคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดี เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการออกแบบและส่งมอบบ้านคุณภาพให้ตอบสนองกับทุกชีวิตและพร้อมดูแลด้วยบริการที่ใส่ใจ เพื่อร่วมสร้างชุมชนแห่งความสุข อบอุ่นและ ปลอดภัยเปรียบเสมือนดั่งเพื่อนแท้ตลอดไป

Scroll Up